Duyệt danh mục

Quá trình mang thai

Sự phát triển của thai kỳ tuần thứ 10

Ở tuần thứ 10: 90% cơ quan của bé đã được hình thành, đồng thời rất nhiều bộ phận đã bắt đầu làm việc và không ngừng hoàn thiện. Trong đó, thận và ống dẫn niệu bắt đầu phát triển, đã có chức năng bài tiết một ít nước tiểu. Dạ dày đã có thể…