Duyệt từ khóa

1 TUỔI: TÒ MÒ VÀ NHÚT NHÁT

1 TUỔI: TÒ MÒ VÀ NHÚT NHÁT

Đặc biệt quan tâm tới 1 sự vật, có khi vài tuần liền là điều hay gặp ở trẻ 1 tuổi. Đi ngang qua chiếc điện thoại bàn là muốn với lấy, thấy chiếc công tắc đèn là phải thử bật tắt. Dưới sự giám sát của người lớn, hãy cho phép bé được sờ nắn…