Duyệt từ khóa

2 TUỔI: NHỮNG NGƯỜI BẠN BỐN CHÂN

2 TUỔI: NHỮNG NGƯỜI BẠN BỐN CHÂN

Khó giữ kịp khi bé vừa thấy con chó nhà bên cạnh đã vội nhào tới. Việc dạy bé yêu thiên nhiên, yêu những vật nuôi trong gia đình cũng như loài vật nói chung là rất quan trọng, nhưng cũng phải nghĩ tới sự an toàn cho bé. Bởi thế, đừng cho…