Duyệt từ khóa

30 Ngày Đầu Đời Của Bé

30 Ngày Đầu Đời Của Bé

Ngoài niềm vui khi bé ra đời thì việc chăm sóc trẻ trong 30 ngày đầu mới sinh còn là nghệ thuật và chức năng của người mẹ. Dưới đây là một số kinh nghiệm vừa được các chuyên gia ở tạp chí “Parents” của Mỹ cung cấp.·        Những phụ nữ…