Duyệt từ khóa

4 Ngộ Nhận Về Giấc Ngủ Của Trẻ

4 Ngộ Nhận Về Giấc Ngủ Của Trẻ

1.    Trẻ sẽ ngủ ngoan hơn nếu bữa tối (sát giờ đi ngủ) cho bé ăn thật no Đúng là trẻ không bị đói meo sẽ ngủ ngon hơn, tuy nhiên không nên cho bé ăn no sát giờ lên giường. Bạn hãy cho bé ăn bữa chiều thật no (bữa trước 6 giờ tối).2.…