Duyệt từ khóa

5 lý do ba mẹ nên xin lỗi con cái

5 lý do ba mẹ nên xin lỗi con cái

Ba mẹ đôi khi vẫn cần nói lời xin lỗi đối với tụi nhóc, chắc chắn đó là những lúc ba mẹ làm sai. Chúng ta chấp nhận những lỗi sai của mình, và không ngần ngại nói lời xin lỗi với con.Cũng như bao người khác, chúng ta đều có những lúc…