Duyệt từ khóa

6 TUỔI: GIA PHẢ GIA ĐÌNH

6 TUỔI: GIA PHẢ GIA ĐÌNH

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, bé nhà bạn lần đầu tiên sẽ cắp cặp tới trường, sẽ phải trả lời những câu hỏi khác nhau của cô giáo, ví dụ, về gia đình mình. Đã đến lúc bạn nên chuẩn bị dần cho con những thông tin về bản thân và gia đình. Thật…