Duyệt từ khóa

9 tháng mang thai và “sự kiện” đáng nhớ

9 tháng mang thai và “sự kiện” đáng nhớ

Trong 9 tháng mang thai, bạn cần lên nhiều kế hoạch và chuẩn bị cho sự ra đời của thành viên bé nhỏ. Từ lúc bạn nhận được kết quả hai vạch nhỏ xíu trên dụng cụ thử thai tại nhà, bạn biết rằng mình cần từ bỏ một số thói quen ăn uống và sinh…