Duyệt từ khóa

Ăn Óc Bổ Óc

Ăn Óc Bổ Óc

H: Tôi nghe nói là cho trẻ ăn óc của con chó rất bổ não, có phải vậy không thưa bác sĩ? Bé nhà tôi được gần 5 tuổi, cứ mỗi lần bé sốt là bị nhức đầu. Mà bé tiếp thu rất chậm. Như vậy có phải cho ăn óc chó là bé sẽ thông minh? Xin hỏi thêm,…