Duyệt từ khóa

Ba Tháng Biết Lẫy

Ba Tháng Biết Lẫy, 6 Tháng Biết Bò

Mới hôm qua bé yêu của bạn chỉ có thể nhìn bạn từ trong cũi, thế mà hôm nay bé đã thử tụ mình di chuyển. Chứ còn sao nữa! Xung quanh bé có biết bao điều kì thú thì tại sao phải chờ đợi mẹ bế mình đến đó khi mà mình có thể tự bò được rồi?…