Duyệt từ khóa

Bài Học Cho Bé Nhận Thức Cái Tôi

Bài Học Cho Bé Nhận Thức Cái Tôi

 Mục đích của bài học – giúp bé nhận thức được “cái tôi” của mình, phát triển kỹ năng nói và hiểu biết hơn về cơ thể của mình. Bài tập - sờ vào các bộ phận của cơ thể, gợi cho bé dùng đại từ nhân xưng “tôi”. ·        Nói trước cho bé rằng…