Duyệt từ khóa

Bạn Biết Gì Về Cận Thị

Bạn Biết Gì Về Cận Thị

Thế nào là mắt cận thị? Hiểu nôm na, con mắt bị cận thị thường có trục trước sau dài hơn hằng số sinh lý bình thường hoặc là giác mạc bị cong hơn bình thường, có khi là cả hai lý do trên. Điều này làm ảnh của vật được nhìn rơi ở phía…