Duyệt từ khóa

Bảng Điểm Apgar Là Gì

Bảng Điểm Apgar Là Gì?

Ngay sau khi chào đời đứa trẻ đã nhận những điểm đầu tiên trong đời mình - điểm Apgar. Khi đứa trẻ chào đời tất cả mọi người, nhất là người mẹ, đều quan tâm tới việc bé cân nặng bao nhiêu. Chỉ số cân có ý nghĩa nhưng không phải là yếu tố…