Duyệt từ khóa

bảo quản sữa mẹ

Bí quyết bảo quản sữa mẹ

Nếu bạn nhiều sữa và bé bú không hết, bạn hãy vắt rồi để trữ trong tủ lạnh cho bé dùng dần. Đây là cách thông minh để tận dụng nguồn sữa mẹ dồi dào và nhiều dưỡng chất. Khi bé lớn một chút và bạn đã đi làm, chỗ sữa này sẽ là “kho thực phẩm…