Duyệt từ khóa

Bắt đầu trò chuyện cùng con như thế nào

Trò chuyện cùng con

Có lẽ bạn nghĩ nên đợi con lớn hơn chút nữa hãy nói chuyện cùng con. Thực ra các em bé bắt đầu giao tiếp từ khi vừa lọt lòng thông qua tiếng khóc, ánh mắt và lắng nghe. Khi bạn nói chuyện và giao tiếp với bé, là bạn đang vừa xây dựng ngôn…