Duyệt từ khóa

Bất Đồng Trong Việc Dậy Con

Bất Đồng Trong Việc Dậy Con

H: Trong việc nuôi dạy con, tôi và chồng tôi có nhiều quan điểm bất đồng. Ví dụ tôi muốn gửi cậu con trai 3 tuổi vào mẫu giáo tư thục để bé được quan tâm đầy đủ hơn. Theo tôi tuổi ấy cần một môi trường nhẹ nhàng, vui vẻ để sống và lớn lên,…