Duyệt từ khóa

Bé 5 Tuổi Đái Dầm

Bé 5 Tuổi Đái Dầm

H: Con gái tôi nay đã được 5 tuổi, ban đêm cháu ngủ hay tè dầm. Xin cho tôi hỏi có cách nào khắc phục tật tè dầm của bé không? Có phải bé tè dầm là có bệnh không? truongtuhoangvn@yahoo.com.vn Đ: Đái dầm là tình trạng đi tiểu không tự chủ…