Duyệt từ khóa

Bé Bạo lực

Bé Bạo lực

H: Bé nhà tôi được 21 tháng, không hiểu sao cháu rất hay đánh bạn và ném cốc chén. Chỉ cần bạn đứng cạnh là cháu túm tóc, hay bạn cầm một đồ vật gì mà cháu thích, bạn không cho là cháu túm tóc, cấu mặt bạn. Tôi đã sử dụng rất nhiều biện…