Duyệt từ khóa

BÉ BỊ BONG DA

BÉ BỊ BONG DA

H: Bé nhà em lúc sinh ra chỉ được 2kg do bé sinh ra sớm 3 tuần so với dự kiến. Đến nay cháu đã được 8 tháng, nhưng cháu cân nặng chỉ có 7,5kg. Xin cho biết trọng lượng lúc mới sinh có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cháu sau này không? Và…