Duyệt từ khóa

BÉ BỊ CÒI XƯƠNG

BÉ BỊ CÒI XƯƠNG

H: Bé nhà tôi 4 tháng. Khoảng hơn 2 tháng, tôi bị ốm và cho cháu bú ít hơn. Sau đó, tôi phải nằm viện. Thời gian này tôi ngừng cho cháu bú vì phải dùng thuốc. Hiện nay tôi đã ra viện và không dùng thuốc nữa, nhưng bệnh của tôi chưa khỏi…