Duyệt từ khóa

Bé Bị Hẹp Hậu Môn

Bé Bị Hẹp Hậu Môn

H: Con gái tôi được 3 tháng tuổi. Ban ngày cháu ngủ trên nôi điện. Nhưng đến tối cháu không chịu nằm ngủ trên giường Mà đòi ngủ võng. Khi cháu ngủ say tôi bế cháu đặt xuống giường nhưng chỉ được 1,2 tiếng là cháu khóc đòi nằm võng. Vậy…