Duyệt từ khóa

BÉ BỤ BẪM BỊ CÒI XƯƠNG

BÉ BỤ BẪM BỊ CÒI XƯƠNG

H: Sau khi tôi sinh xong rất ốm và không ăn được, xin cho tôi biết làm cách nào để tăng cân (tôi ăn uống rất điều độ, cũng cho con bú sữa mẹ như bao nhiêu người mẹ khác nhưng con tôi mới có 7 tháng 15 ngày là tự động thôi sữa mẹ và chuyển…