Duyệt từ khóa

Bé Bú Đêm

Bé Bú Đêm

H: Bé nhà tôi đã được 9 tháng tuổi nhưng cháu vẫn còn đòi bú đêm. Một đêm cháu thức dậy đòi bú đến 3,4 lần. Tôi đọc báo thấy trẻ 6 tháng tuổi đã có thể bỏ bú đêm được rồi nên rất lo lắng. Xin bác sĩ tư vấn cách bỏ bú cho cháu. Tôi đã thử…