Duyệt từ khóa

Bé Có Thái Độ Với Ba Mẹ

Bé Có Thái Độ Với Ba Mẹ

H: Bé nhà tôi 3 tuổi, bé rất thích được khen. Chúng tôi cũng hiểu tâm lí ai cũng thích khen, người lớn còn vậy nói gì trẻ con, nhưng bé nhà tôi thích được khen ngay cả khi không có gì đáng khen cả, ví dụ bé vẽ một bức tranh rất xấu nhưng…