Duyệt từ khóa

Bé Có Vết Chàm

Bé Có Vết Chàm

H: Tôi sinh bé trai được 4 tháng 15 ngày, tôi sinh thường không phải mổ, tôi ít sữa và bé phải ăn sữa ngoài. Con trai tôi bây giờ nặng 7kg, cháu mọc tóc rất ít gần như từ lúc sinh ra tới bây giờ tóc cháu không dài thêm là mấy. Hiên tại…