Duyệt từ khóa

Bé Của Mẹ Giỏi Lắm

Bé Của Mẹ Giỏi Lắm

Khi bé 19 tháng tuổi Bé tự quyết định sẽ dùng tay phải hay tay trái… Tạp chí Mẹ và Bé - Tới lúc này, em bé của bạn vẫn chưa xác định đâu là tay bé sẽ lựa chọn để cầm nắm đồ vật. Bé biết cầm đồ vật theo những cách khác nhau, khi thì tay…