Duyệt từ khóa

BÉ CŨNG BIẾT DỌN ĐỒ CHƠI

BÉ CŨNG BIẾT DỌN ĐỒ CHƠI

Tạp chí Mẹ và Bé - Mỗi gia đình có trẻ nhỏ đều có chung một vấn đề: chỗ nào cũng thấy có đồ chơi, nhất là những thứ nhỏ nhặt. Người lớn vô tình đá phải, dẫm phải, mảnh vỡ đồ chơi bắn lung tung – bé hờn khóc, còn bố mẹ bực dọc. Tất nhiên…