Duyệt từ khóa

bé học cách gần gũi với người khác

Sự gắn bó

Sự gắn bó mạnh mẽ và bền chặt là một nhân tố quan trọng cho sự phát triển của em bé. Bạn có thể xây dựng mối dây gắn kết này bằng cách học đọc các dấu hiệu của bé và biết làm thế nào để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của bé. Căn bản về sự…