Duyệt từ khóa

Bé Khóc Tím Mặt

Bé Khóc Tím Mặt

H: Bé nhà tôi vừa tròn 2 tháng tuổi, vậy cho tôi hỏi đến tháng thứ mấy thì mới cho cháu ngồi xe tập đi? Khi mới sinh ra cháu rất khó ngủ nên tôi cho cháu ngủ võng, bé ngủ võng có tốt cho xương sống của bé không? Bé có bị cong xương sống…