Duyệt từ khóa

Bé Khỏe Bé Vui

Bé Khỏe Bé Vui

Một trong những giai đoạn phát triển quan trọng nhất của trẻ là tháng thứ 4 đến tháng thứ 6: chính trong quãng thời gian này bé yêu của bạn khám phá thế giới thông qua những vận động và trò chơi. Kể từ tháng thứ 4 trở đi trẻ sơ sinh bắt…