Duyệt từ khóa

Bé Không Chịu Đi Học

Bé Không Chịu Đi Học

H: Bé nhà tôi được 22 tháng tuổi, chúng tôi mới cho cháu đi nhà trẻ. Mỗi buổi sáng dỗ cháu đi học là cực hình đối với cả nhà. Cháu khóc, cháu doạ nôn (và có khi cháu nôn thật), bố mẹ ông bà dỗ thế nào cũng không chịu nín. Chúng tôi phải làm…