Duyệt từ khóa

Bé Không Chịu Ngủ Riêng

Bé Không Chịu Ngủ Riêng

H: Bé nhà em được 12 tháng, từ khi mới sinh cháu đã ngủ một mình một giường. Cách đây hai tháng vì mọc răng nên đêm cháu khó ngủ, hay khóc đòi mẹ. Em thương quá nên đã cho cháu nằm chung giường với bố mẹ để em tiện chăm sóc và vỗ về cháu.…