Duyệt từ khóa

Bé Không Nhớ Chữ Cái

Bé Không Nhớ Chữ Cái

H: Con gái tôi được 8 tháng 20 ngày. Do nhiều nguyên nhân trong cách sinh hoạt và vị trí nhà ở, gia đình tôi rất ít tiếp xúc với lối xóm bên ngoài. Vì thế, con gái tôi cũng vậy, như bị "cấm cung", rất ít khi ra ngoài tiếp xúc với mọi người…