Duyệt từ khóa

Bé Lớn Từng Ngày

Bé Lớn Từng Ngày

Trong sổ theo sức khoẻ của bé, có những mục nói về “những tiến bộ vận động của trẻ”. Vậy đâu là những giai đoạn chính? Từ 0-2 tuổi Những bước phát triển của trẻ phụ thuộc vào sự nhuần nhuyễn của hệ thần kinh và chất lượng những tác động…