Duyệt từ khóa

Bé Lười Học

Bé Lười Học

H: Con trai tôi năm nay 6 tuổi, đang học lớp 1. Từ đầu năm đến giờ đã là 3 tháng nhưng cháu học vẫn chưa tiến bộ. Trên lớp thường xuyên không tập trung làm bài, thường ngó ngoáy hoặc làm gì khác, cho nên bài không làm xong, cô cho điểm kém.…