Duyệt từ khóa

Bé Mọc Răng Trể

Bé Mọc Răng Trể

H: Bé nhà tôi 8 tháng rồi mới mọc răng. Vậy thưa bác sĩ cháu nhà tôi có phải do thiếu canxi không? 841249233536@mms.vinaphone.com.vn Trả lời: thời kỳ mọc răng của bé bắt đầu trong khoảng từ 5 đến 8 tháng tuổi. Việc mọc răng…