Duyệt từ khóa

Bé Mới Sinh Mắt Đã Kèm Nhèm

Bé Mới Sinh Mắt Đã Kèm Nhèm

H: Cháu nhà tôi mới đẻ mắt đã hơi kèm nhèm. BS bảo tra nước muối sinh lý. Tôi tra được bốn năm ngày thì thấy nhiều gỉ hơn. Sau đó tôi tra bằng Virgirol, thì thây đỡ hơn nhưng thấy bảo không được tra lâu nên sau một tuần tôi tra tiếp bằng…