Duyệt từ khóa

Bé Mút Tay

Bé Mút Tay

H: Cháu nhà em được hơn 5 tháng rồi nhưng cháu vẫn hay mút tay khi ngủ. Cháu nhất định phải mút tay thì mới chịu ngủ, nếu bỏ tay cháu ra là cháu khóc dữ lắm và không chịu ngủ. Em muốn hỏi việc trẻ mút tay có ảnh hưởng gì đến sự phát triển…