Duyệt từ khóa

Bé Nằm Sấp Hay Nằm Nghiêng

Bé Nằm Sấp Hay Nằm Nghiêng

H: Con gái tôi hiện nay được 3 tháng rưỡi. Hiện nay cháu bị đi ngoài phân sống, mỗi lân đi ra nhiều nước và có bọt. Tôi phải cho cháu uống thuốc gì để chữa cho cháu nhanh khỏi và không hại đến sức khoẻ của cháu? honghanhbidv@yahoo.com…