Duyệt từ khóa

Bé Ngã

Bé Ngã

“ Con tôi bị ngã từ trên giường xuống… Bé bị trượt chân va vào bàn ăn… Bé bị ngã từ cầu thang xuốn… Con tôi bị ngã cầu trượt…” Hằng ngày có biết bao nhiêu cuộc gọi như vậy đến trung tâm cấp cứu. Có bé bị ngã ở trong nhà, bên ngoài, trong…