Duyệt từ khóa

Bé Nghịch Bộ Phận Sinh Dục

Bé Nghịch Bộ Phận Sinh Dục

H: Bé gái của chúng tôi đang học lớp 2 tại một trường công lập, lớp có 60 học sinh và cháu học không mấy hứng thú. Tôi đang định chuyển cho cháu ra một trường dân lập gần nhà vì ở đó điều kiện về cơ sở vật chất tốt hơn hẳn, lớp chỉ có 30…