Duyệt từ khóa

Bé Nghiện Máy Tính

Bé Nghiện Máy Tính

H: Gia đình tôi có 2 con trai. Hiện nay cháu thứ 2 được 20 tháng. Từ khi sinh đến giờ cháu luôn là đứa bé khó tính. Cháu rất hay khóc, mà khóc dai và gay gắt khủng khiếp, mấy tháng đầu đời bố mẹ còn không rõ lý do, nhưng đến bây giờ mà trái…