Duyệt từ khóa

Bé Ngủ Ít

Bé Ngủ Ít

H: Trẻ con độ tuổi 2-3 theo tôi được biết phải ngủ 10 tiếng buổi đêm. Vậy mà mấy cháu con chị tôi thường ngủ đêm chỉ khoảng 8 tiếng thì có sao không ạ? Bác sĩ có thể cho biết từ độ tuổi nào trẻ bắt đầu không cần ngủ trưa hoặc ngủ trưa ít…