Duyệt từ khóa

Bé Nói Lắp

Bé Nói Lắp

H: Con trai em được 30 tháng tuổi, hiện nay cháu bị nói lắp em đang rất lo lắng và không biết làm sao. Em rất sợ lớn lên cháu vẫn nói lắp như vậy. Em rất mong chuyên mục cho em lời khuyên để em có thể khắc phục được tật nói lắp của cháu. Và…