Duyệt từ khóa

Bé Ọc Sữa

Bé Ọc Sữa

H: Con gái tôi được 2 tháng rưỡi. Từ khi cháu được 1 tháng cháu bị đi ngoài có nhiều bọt, mùi chua, có dịch nhầy  như mũi,  phân lúc màu vàng lúc màu nâu (giống màu đường mật), phân có lẫn cả sữa (lúc thành dây lúc như hạt đậu), hậu môn…