Duyệt từ khóa

Bé Run Lẩy Bẩy

Bé Run Lẩy Bẩy

H: Con trai tôi được 4 tháng tuổi nhưng chân cháu rất hay bị run lẩy bẩy, đặc biệt là khi cháu gác hai chân lên nhau hoặc gác lên đâu đó. Hiện tượng này có từ khi cháu 2 tháng. Tôi đã cho cháu đi khám ở phòng khám nhi nhưng bác sĩ ở đó…