Duyệt từ khóa

Bé Sợ Ma

Bé Sợ Ma

H: Cháu trai nhà tôi bây giờ được 12 tháng. Tính cháu rất hiếu động hay trèo leo, phá phách và đánh người. Nhiều lần tôi tính đánh cháu không cho cháu làm những hành động đó. Nhưng tôi thấy cháu còn nhỏ quá nên lại thôi. Tôi sợ sau này cháu…