Duyệt từ khóa

Bé Sợ Tối

Bé Sợ Tối

H:  Bé nhà tôi 4 tuổi rồi nhưng khi ngủ cháu vẫn bắt phải bật đèn sáng trưng, nếu giữa đêm tỉnh dậy mà đèn tắt là cháu gào khóc rất to và phải rất lâu sau mới ngủ lại được. Tôi phải làm thế nào để luyện cho cháu ngủ tắt đèn?(Hoàng Thanh…