Duyệt từ khóa

Bé Sốt 39 Độ

Bé Sốt 39 Độ

H: Bé nhà tôi ra rất nhiều mồ hôi ở đầu và cổ. Nhưng theo mẹ tôi thì việc quàng khăn cho cháu hằng ngày là cần thiết để cháu tránh được viêm mũi họng. Tôi không biết việc đó có đúng không? ngockhanhthu6@yahoo.com Đ: Thời tiết miền Bắc có…